Second hand – inredning

Lika bra som det är att köpa och skänka kläder till second-hand verksamheter är det att köpa och skänka möbler. Ett organisation som internationellt och nationellt arbetar med bl.a hållbar utveckling samt socialt ansvarstagande är Emmaus Björkå. Genom att stötta även andra organisationer som arbetar förebyggande mot såväl fattigdom som förtryck inhyser man både hopp och livsglädje till människor som har det svårt i Sverige och/eller ute i världen.

Med utgångspunkt i den kristna tron driver, som tidigare nämnts, Hela Människan sin verksamhet som är ett slags nätverk och forum för utbyte av erfarenheter, socialt arbete, samverkan och gemenskap. Hela Människan i Sverige är den samordnande funktionen inom organisationen, och har som syfte att arbeta förebyggande och stöttande i kampen mot mänsklig utsatthet.

En av Sveriges mest välkända second-hand verksamheter är utan tvekan Myrorna. Verksamheten drivs som vilken annan verksamhet som helst, med den stora skillnaden att allt ekonomiskt överskott skänks till Frälsningsarmén och deras sociala arbete. Myrornas mål är att arbeta för en bestående samhällsförändring, och det gör man bl. a. genom att uppmuntra till återanvändning. Verksamheten har funnits i mer än 120 år, så vill man att verksamheten ska finnas lika länge till, och kanske längre ändå, måste man bidra genom att handla och skänka.

mts_point_pro