Frågor och svar

Vårdguiden har man samlat användbar information om vård och hälsa. Informationen som följer har vi hittat där.

Varma bad

Genom vetenskapliga studier har man kunnat konstatera att man bör undvika väldigt varma bad de första 12 veckorna av en graviditet, då man har sett att fostret löper en risk att påverkas negativt av värmen. Vissa studier har visat att det sker en värmeutveckling hos fostret om vattnet är 30 grader eller varmare. Några särskilda riktlinjer kring hur man bör förhålla sig till detta finns dock inte, såvitt vi har kunnat förstå.

Bubbelbad

Såväl bad i bubbelpool som i bubbelbadkar fanns det tidigare en avrådan från som gällde under hela graviditeten. Vad som orsakade avrådan var uppkomsten av bakterier i det heta vattnet, vilket gör risken för svamp- och/eller urinvägsinfektioner extra stor. Dessa är man extra mottaglig för när man är gravid.

Det finns uppgifter om att klor i stora mängder kan förändra miljön i underlivet och att det då skulle kunna orsaka svampinfektion. Någon koppling mellan klor och ökad missfallsrisk har inte kunnat bevisas. Däremot har de ljud som förekommer i (framförallt) bubbelpooler visat sig innebära en liten risk för fostrets hörselutveckling, då det bullrar och mullrar väldigt högt.

Det är helt frivilligt att bada, men aldrig i slutet av graviditeten om det är så att fostervattnet gått. Det föreligger då stor risk för infektion.

Bad i allmänhet

All form av motion är enbart av godo, oavsett man är gravid eller inte. Tycker man om att simma eller att gå på vattengympa är det därför inget att tveka inför. Att simma är dessutom skonsamt för såväl muskler som leder och en mycket effektiv metod för att hålla sig i form.

mts_point_pro